De biotensor

De biotensor is een uniek instrument voor het testen van energetische toestanden en functies.

De biotensor kan elke trilling opvangen en de onderlinge verschillen waarnemen. Heeft men last van arm, nek, rug of been pijn, dan kan men met een biotensor controleren of er op die plaats voldoende energie stroomt. Deze energiedoorstroming kan in een boviswaarde worden uitgedrukt. Op plaatsen waar de energie een lagere boviswaarde heeft wordt door het op die plaatsen gemagnetiseerd of Reiki gegeven. Na een behandeling wordt gecontroleerd of er weer voldoende energie op die plaats stroomt.

Bij het werken met een biotensor kan je ook de boviswaarde bepalen en dit levert onze heel veel informatie op. Alles, maar dan ook alles, heeft een eigen trilling. Daarom is het met de biotensor mogelijk om testen en onderzoeken uit te voeren op het gebied van bijvoorbeeld :

  • Allergieën voor voedingsmiddelen
  • Het controleren van de energieën en blokkades in het lichaam
  • Huizen onderzoek op eventuele ziekmakende straling
  • Vitamines en mineralen

De Bio-Tensor van het PetraBoom Instituut is een wichelroede-instrument dat ons, door zijn afbuiging, in staat stelt informatie te ontvangen van ons eigen innerlijk of onbewuste zelf. De Bio-Tensor wordt gebruikt om de omgevings- en energetische omstandigheden van mensen en plaatsen te onderzoeken. De praktijk van Bio-Tensor heeft bewezen effectief te zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat is de biosensor van het PetraBoom Instituut?

De biosensor van het PetraBoom Instituut is een radiësthetisch meetinstrument dat ons, door zijn afbuiging, in staat stelt informatie te ontvangen van ons eigen innerlijke of onbewuste zelf.

Het gebruik van een biosensor stelt ons in staat onszelf beter te leren kennen, persoonlijke problemen te begrijpen en op te lossen, en betere beslissingen te nemen.

Biosensor en wichelroedes Biosensor en wichelroedes.

Hoe werkt de Bio-Tensor?

De Bio-Tensor is een radiësthesisch meetinstrument dat ons, door zijn afbuiging, in staat stelt informatie te ontvangen.

Een biotensor is gewoon een object, zonder andere eigenschappen, zelfs geen magische. Een biosensor vindt zijn functie pas wanneer je hem in de hand neemt en gebruikt zoals je met een wichelroede zou doen.

Eenmaal in de hand zal de bio-tenor de subtiele bewegingen zichtbaar maken van het lichaam van de persoon die hem vasthoudt. En dit is zijn enige rol: de subtiele bewegingen zichtbaar maken die uitgaan van de arm en de hand van de persoon die hem vasthoudt. Het zijn de veer en het tegengewicht die dit mogelijk maken. Net als de metronoom, de schommel, de slinger, vergroten ze de bewegingen om ze zichtbaar te maken.

Hoe gebruik je een bio-tensor?

Houd de biotensor horizontaal voor u, pols ontspannen, en stel de vraag waarop u een antwoord zoekt.

Stel een gesloten vraag, d.w.z. een vraag waarop het antwoord alleen JA of NEE kan zijn.

U moet van tevoren hebben afgesproken welke beweging voor u een JA en welke een NEE is. In het algemeen zal de verticale beweging (op en neer) een JA zijn, en de horizontale beweging (rechts en links) een NEE. Het gaat erom steeds dezelfde beweging te krijgen voor dezelfde vraag (zoals: is mijn naam (voornaam) of ben ik (leeftijd), etc.).

U kunt oefenen door een voedingsmiddel in een hand te nemen (bijvoorbeeld een appel) en dan de vraag te stellen: “Is het goed voor mij om deze appel nu te eten? Hoe specifieker de vraag, hoe relevanter het antwoord. Gebruik dus geen woorden als “misschien”, spreek in de tegenwoordige tijd, en zeg de vraag hardop. Hou je bewoording eenvoudig.

Probeer geconcentreerd te blijven op je vraag totdat je het antwoord krijgt. Het is mogelijk, vooral wanneer u net begint, dat de beweging traag is. Ga na of u niet te gespannen bent, of dat u niet twijfelt in plaats van u op de vraag te blijven concentreren. Zet dan een kleine beweging in en kijk of die aanhoudt, stopt of de andere kant op gaat.

Doe dit ook met andere voedingsmiddelen: koffie, tabak, alcohol, suiker enz. Het voedsel in uw hand houden, uw hand erop leggen of het op u leggen kan het gemakkelijker maken.

Wees niet verbaasd als je soms een NEE hoort waar je een JA zou verwachten, of het tegenovergestelde. Soms zal het lichaam om koffie vragen, of een appel weigeren. Een reactie die je niet verwacht, helpt je om ‘blanco’ en open te blijven. Omdat de bewegingen (de reacties die de bio-tenor zichtbaar maakt) uit het lichaam komen, of beter gezegd uit het onbewuste, subtiele deel van het lichaam, en niet uit de geest, het bewuste. Onze bewuste gedachten verschillen vaak van de subtiele kennis van de “buik”. Het lichaam heeft veel meer kennis dan de hersenen.

Als de bio-tensor om zijn as begint te draaien, is uw vraag niet duidelijk genoeg geweest. Probeer het op een meer directe en precieze manier te formuleren.

Ons subtiel lichaamsbewustzijn stelt ons ook in staat een andere persoon te testen (als hij je dat toestaat), en zelfs van een afstand.

Om een dosering te testen, kunt u vragen: “is 2 x 20 druppels te veel voor mij?”. Als het antwoord JA is, verminder dan en kies voor de vraag: “Is 2 x 15 druppels te veel voor mij?”

Als het antwoord nog steeds JA is, ga dan verder met de afname. Wanneer het antwoord NEE is (en u het omslagpunt net bent gepasseerd), kunt u beetje bij beetje verhogen om de juiste dosering te vinden. Vraag dan “Is 2 x 16 druppels te veel voor mij?” Als het antwoord weer JA wordt, heb je zojuist de juiste dosering voor je gevonden.

Een test met de bio-tensor is altijd een momentopname. De antwoorden zullen verschillend zijn, afhankelijk van het tijdstip van de dag, of de week. Test niet een middel of supplement dat u net hebt ingenomen, want het lichaam kan NEE zeggen, omdat u al in zijn behoefte hebt voorzien.

Boviswaarde.

De Fransman André Bovis heeft een schaal ontwikkeld om de vitaliteit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen. Dit deed hij omdat hij een accurate, doch eenvoudige, methode zocht voor bepaling van de kwaliteit van levensmiddelen, waarmee hij zich beroepsmatig bezig hield. Hij ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie/golflengte van deze straling meende hij te kunnen meten. Hij maakte een schaalverdeling en kon, door een pendel over deze schaalverdeling te bewegen, de waarde van het gemeten product aflezen. Bovis noemde zijn instrument de ‘biometer’, welke een groot succes werd. Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door de natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de uitslag van de schaalverdeling wordt vanaf die tijd ‘Boviswaarde’ genoemd.

Gezonde mensen hebben een waarde van 6500 tot 8000 op de Bovisschaal. Daarom moet de mens, om gezond te blijven, voedsel consumeren van meer dan 6500 Bovis. Veel voedingsmiddelen halen deze waarde niet. Deze producten verminderen de levenskracht van de mens, in plaats van er iets aan toe te voegen. Het is bekend dat b.v. rijpheid, versheid en de bereidingswijze invloed hebben op de Boviswaarde van een bepaald product.